Ön előtt is ott áll a kivezető út...
- én segítek elindulni rajta

Lovizer János addiktológiai konzultáns, szenvedélybeteg segítő vagyok.
Elsősorban az alkoholfüggőségben érintettek kezelésével foglalkozom,

továbbá segítséget nyújtok más szerfüggőség (drogok),
illetve viselkedési függőségek (társ-, munka-, játék-, stb.) gyanúja esetén is.

Konzultációs helyszínek: Budapest, Herend, Veszprém

 

 

Segítői hitvallás


A függő magatartás, köztük az alkoholizálás, a kóros szerhasználat csupán tünet, egy nem jól alkalmazkodó, diszfunkcionálisan működő személyiség tünete. Ebből következően tehát a tartós józanság megtartásának egyetlen lehetséges útja a folyamatos változás. Ez a változás tulajdonképpen az önismeret s a pótlólagos személyiségfejlesztés folyamata. Ennél kevesebbel pedig nem érhetjük be! A felépülési folyamat másik része ugyanakkor a személyes kapcsolatrendszer és életvitel átformálása, és mások segítése. Ennek során a józanodó személy új gondolkodásmódot sajátít el, megismeri érzéseit, s megtanulja őket kezelni is. Ennek eredményeként egyre inkább képessé válik arra, hogy bizonyos helyzetekre, eseményekre, akár megjegyzésekre másként, egyre adaptívabb módon reagáljon. Megtanul alkohol nélkül élni és szer nélkül boldogulni a mindennapok kihívásai között.

Amikor az alkoholista vagy hozzátartozója segítséget kér, még a bejárandó út legelején állnak. Tisztán, rendíthetetlenül látni kell: Az alkoholista súlyos beteg – elméje, lelke és teste egyaránt. Helyzetét – betegségének következményeként – sokszoros kudarcélmény, következményes egészségkárosodás, szeretteinek elvesztése, kapcsolatrendszerének súlyos leépültsége nehezíti. Ebben a helyzetben a segítői feladat elsősorban az, hogy még megmaradt, belső erőforrásait mozgósítsuk. A lelki változás elindítása ugyanis elengedhetetlen feltétele a függő belső önvédelmi mechanizmusainak, elsőként is tagadásának áttöréséhez. Szenvedései, veszteségei így válhatnak szilárd alapokká egy új, már szermentes életre alkalmas személyiség felépítéséhez. Saját felépülési tapasztalataimnak köszönhetően ezeknek az első és legnehezebb lépéseknek a megtételekor nem csupán kívülálló szakemberként, hanem valódi társként nyújthatok segítséget a függőnek.

Együttműködésünk első szakaszában először az alkoholbetegség már megélt, ill. további lehetséges következményeit próbálom tudatosítani a kliensben s hozzátartozójában egyaránt. Célom a betegségtudat kialakítása, az alkoholistára és a környezetére jellemző tagadás rendszerét próbáljuk közös munkával felszámolni. Megértjük, hogy a kóros ivás vagy alkoholfüggőség csupán tünete a nem megfelelően működő embernek. A függő személyiség kialakulása ugyanis már jóval a látható tünetek megjelenése előtt kezdődött el, s a szerhasználat ennek következménye csupán.

Ha megtörtént a belátás és elfogadtuk a valódi, elsődleges problémát, a cselekvés szükségessége is egyértelműen adja magát. Kezdődhet tehát az átfogó változási folyamat beindítása. A környezetemben felépülők tapasztalatai tovább erősítik saját meggyőződésemet is, miszerint a 12 lépéses felépülési programot használó, a közösségek sajátos hagyományait követő önsegítő csoportok olyan – semmi mással nem pótolható – erőforrásokat biztosítanak a felépülni vágyóknak (egy adott segítségforma igénybevétele mellett), amelyekről egyetlen szakember és kliens sem mondhat le. Ma már itthon is több mint 100 AA csoport érhető el országszerte, számuk egyre nő. Ezekben a közösségekben a függő is, hozzátartozója is megtapasztalhatja a teljes megértés élményét. Ezen csoportok minden egyes tagja ugyanazokon a szenvedéseken, kudarcokon, megaláztatásokon mentek keresztül, mint ők maguk; épp ezért egyedül itt kaphatják meg azt az őszinteséget és reményt, amire elengedhetetlen szükségük van a felépüléshez. Egy közösség, melyben társakra lelnek az előttük álló változás útján, s ahol saját tapasztalataikat is tovább adhatják, és ők is segítségére lehetnek hasonló sorsú társaiknak.

S még egy gondolat segítői felfogásomról, mely erősen személyes indíttatású. Én olyan szerencsés ember vagyok, aki egy függőségeiből felépülő családban él. Gyermekeink velünk együtt gyógyulnak a 12 lépéses programban, járják a felépülés göröngyös, de ígéretes útját, s kodependenciájukat felismerve, tudatosan foglalkoznak sérüléseikkel, melyeket azok alatt a hosszú évek alatt szereztek, amikor az apjuk még aktív alkoholista volt. Az a tapasztalatunk, hogy harmonikus, egymást értő és segítő, családi életet élni, csak együtt fejlődve lehet. Csakis így lehetséges, hogy a generációkon keresztül súlyosodó, és egyre gyorsabban kialakuló alkoholfüggőségből egész családok épüljenek fel, s így nevelhetünk majd mindannyian egészségesebb mintákat követő unokákat.

Remélem, sikerült reményt és bizalmat ébreszteni Önben! Ha alkoholprobléma van a családjában, kérjen segítséget, forduljon hozzám bizalommal! 

 

A Joomla! a GNU Általános Nyilvános Licenc alatt kiadott szabad szoftver
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete