Ön előtt is ott áll a kivezető út...
- én segítek elindulni rajta

Lovizer János addiktológiai konzultáns, szenvedélybeteg segítő vagyok.
Elsősorban az alkoholfüggőségben érintettek kezelésével foglalkozom,

továbbá segítséget nyújtok más szerfüggőség (drogok),
illetve viselkedési függőségek (társ-, munka-, játék-, stb.) gyanúja esetén is.

Konzultációs helyszínek: Budapest, Herend, Veszprém

 

 

JÓZANSÁGMUNKA AZ ANONIM ALKOHOLISTÁK TIZENKÉT LÉPÉSES PROGRAMJÁBAN (részlet)

Reménytelennek tűnik az alkoholista és családja helyzete? Igen az, de a felépülő alkoholisták úgy tapasztalták meg, hogy minél mélyebben voltak, annál közelebb kerültek a megoldáshoz. Mert van kiút az alkoholizmus poklából!
Ma a világon egyre több szakember ismeri el, hogy az Anonim Alkoholisták programja hatékony megoldás az alkoholizmusra. 2010-ben a Föld 180 országában 115 000 A.A.-csoport működik, amelyekben kb. 2 milliónyian józanodnak (A.A. GSO, 2010.). Az első A.A.-csoport Magyarországon 21 éve alakult meg, jelenleg közel 100 csoport működik az országban (A.A. Küldöttgyűlése, Meeting-lista, 2010.).
Ha az alkoholbetegség (a függőség) kialakul, az azt jelenti, hogy az egyén számára véglegesen elveszett a mértékletes (szociális) alkoholfogyasztás képessége és lehetősége – ez még egyikünknek sem sikerült, bár számtalanszor megpróbáltuk. Egyedül a teljes és végleges absztinencia tehetett tünetmentessé bennünket. Ez az absztinencia akkor vált lehetségessé számunkra tartósan, ha gondolkodásunk, egész életmódunk megváltozásával, azaz 12 lépéses program gyakorlásával járt együtt. A tartós józanság folyamatos – elsősorban - lelki munkát feltételez, melynek következtében egész életszemléletünk, személyiségünk megváltozik. Ez történik a Névtelen Alkoholisták önsegítő csoportjaiban. Csak nem inni – egy alkoholista számára lehetetlen próbálkozás! Ha ezt elfogadja környezetünk is, talán másként ítélik meg kudarcos próbálkozásainkat, látványos visszaeséseinket.
Mi, felépülő alkoholisták, nem feledhetjük el: „... alkohollal van dolgunk. Alattomos, megtévesztő, hatalmas erejű alkohollal.”
Tapasztalataink kétséget kizáró módon bizonyítják, hogy az alkoholizmus gyógyíthatatlan betegség, ráadásul előre haladó (progresszív) – de tünetmentesen tartható. Ennek megfelelő tisztelettel és alázattal közelítjük meg. S ehhez minden létező segítségre szükségünk van.
Kudarcos próbálkozásaink során, - melyeket a családunk is támogatott - nagy reményekkel és bizalommal a nagy tekintélyű intézmények felé, az egészségügy legkülönbözőbb területein megfordultunk, szinte minden osztályon kezeltek bennünket. De csak betegségünk szövődményeit látták, ami mögötte volt, a lényeget, az alkohol hatását azonban nem, vagy nem akarták észrevenni. Alkoholizmusunk testi, lelki és szellemi betegség, ennek megfelelő számtalan szövődménnyel. Természetesen – a betegségünk lényegéből fakadó - tagadásunk sem segítette a szakemberek munkáját. Történeteink sok példát szolgáltatnak arról, hogy bármilyen diagnózist elfogadtunk, csak ne a megbélyegző alkoholizmusnak nevezzék. Ki akar a modern társadalom „leprásai” közé tartozni?
Gyakran gyógyszereltek bennünket, hogy testi-lelki kínjainkat enyhítsék, sokunk esetében ez a kezelés egy újabb függőség kialakulását eredményezte. Az altatók, feszültség-és szorongásoldók, stabilizátorok - és még sorolhatnánk - rövid ideig tartó átmeneti javulást hoztak, elsődleges betegségünk vonatkozásában azonban nem segítettek. Ma már tudjuk, hogy nem is segíthettek, a „téves” diagnózis és kezelés kudarcainkat, szenvedéseinket szaporította, és nehezen helyre állítható veszteségeket okoztak számunkra és családjainknak.
Különös ez a jelenség, mivel a DSM-IV-ben, „a kémiai anyaghoz kapcsolódó rendellenességek” fejezetben (Rácz József, 2008.) és más orvosi szakkönyvekben (Kelemen Gábor, 1994.) is egyértelműen meghatározzák és leírják a betegséget. Úgy látjuk azonban, hogy az önmagunkkal szembeni őszinteség, állapotunk elfogadása, valamennyi türelem és alázat nélkül nincs esélyünk az alkoholizmusból történő felépülésünkre.
Józanodásunk időszakában azokra a családtagokra és szakemberekre gondolunk el nem múló hálával, akik szembesítettek bennünket csaknem minden bajunk okozójával, azaz alkoholfüggőségünkkel. Azokra, akik nem voltak bizonytalankodók, nem voltak megengedők velünk szemben, nem voltak hárításainkban, tagadásunkban partnereink. Azokra, akik őszintén feltárták előttünk betegségünket, s annak végzetes következményeit, ha nem fordulunk segítségért. Nekik is köszönhetjük, hogy aztán a józanságot elérve újra a társadalom teljes értékű tagjaiként - másságunkat megőrizve - együtt tudunk élni az egészségesekkel. Persze józanodva már szövődményes, „következményes” betegségeinkkel nem terheljük az egészségügyet sem. Elsődleges problémánk maga az ivás volt – először azt kellett megoldani!
Valószínűleg egyikünk sem annak a tudatában kezdett el inni, hogy alkoholista lesz. Először úgy ittunk, mint mások. Az alkoholról úgy gondolkodtunk, hogy az élet, a kultúra része, nem kockázatos dolog vele élni.
Ma már megtapasztaltuk: lehet alkohol nélkül teljes, értékes, boldog életet élni. Nincsen rá szükségünk. A józanság érték – nekünk felépülőnek a legnagyobb értékünk. Szabad nem inni, ez számunkra a józanság szabadsága.

Felépülési programunk gyakorlása során nem vizsgáljuk miért lettünk alkoholisták, mert számunkra ennek nincs előre mutató jelentősége. Azt azonban megtapasztaltuk, hogy bajaink akkor kezdődtek, amikor az un. szociális ivást elhagytuk. Azaz nem ünnepekhez kapcsolódva, nem ritkán, nem ugyanannyit és nem keveset ittunk társaságban. A kockázatmentesség megszűnt, amikor már használtuk az alkoholt a hatásáért: önbizalmat adott, oldotta a feszültséget, a fáradtságot, kezeltük vele érzéseinket, problémáinkat, pótoltuk veszteségeinket, hiányosságainkat. Szinte egyikünk sem tudja megmondani, mikor történt meg vele az alkoholfogyasztása feletti kontroll elvesztése, akármilyen típusú ivó is volt. Amikor valakinek bizonytalankodva, bagatellizálva, ígérgetések közepette bevallottuk, hogy talán gondunk van az alkohollal – függőségünk már régen kialakult.

Ma azt tudjuk biztosan, hogy minden ivászat az első pohárral kezdődött számunkra. Mi, alkoholisták allergiásak vagyunk az első pohár italra, ha megisszuk, képtelenek vagyunk megállni, bármilyen szándékkal is kezdtük el. Azt mondani egy alkoholistának, hogy kevesebbet igyon - merő értelmetlenség. Tapasztalataink szerint az első pohár őrültségével szemben egyszerűen mentálisan védtelenek vagyunk. Az A.A. spirituális programja erre ad nekünk megoldást.

Tapasztalataink azt megmutatják, hogy az alkoholista egész családja beteg, ennek a törvényszerű ténynek a nagyon alapos feltárását szakemberek is elvégezték (Demetrovics Zsolt szerk, Az addiktológia alapjai III. köt. 2007.). Ha a családi rendszer egészségesen működne, kivetné magából az alkoholistát vagy változtatni kényszerítené. (Sokan akkor indultunk el a józanodás felé, amikor ezt megtették velünk.) Így egy diszfunkcionálisan, nem megfelelőn működő család alakul ki körülöttünk, sőt mi magunk is már egy alkoholista családból hoztuk élményeinket. Idősebb józanodók látjuk, hogy gyermekeink betegségünk következményeit öröklik, a családban kapott mintákat öntudatlanul magukkal viszik saját életükbe. Azt tapasztaljuk, a betegség generációkon át hat. Sokunk családtagjai felismerték, hogy az alkoholizmus családi betegség, amellyel nekik is szembe kell nézni, ha fel akarnak épülni. Ebben nagy segítséget nyújt nekik az Al-Anon családi csoport, és más 12 lépéses programok.

Azt tapasztaljuk, ha a család egy tagja a felépülés, a változás útjára lép, az az esetek egy részében, magával vonja a többiek változtatási kényszerét is (ha ezt nem az alkoholista teszi meg először, akkor is). A családi rendszer ugyanúgy már nem működhet tovább.
Az alkoholizmusnak, mint betegségnek a fent vázolt megközelítése az alkoholbetegek gyógyulásában (mi a felépülés szót – jelentése miatt - sokkal megfelelőbbnek tartjuk) hatékonyan működik, s ezt saját tapasztalataink igazolják. Gondolkodásmódunknak kellett az alkoholizmussal és önmagunkkal kapcsolatban megváltoznia. Elveszett spirituális értékeinket, új identitásunkat megtalálva, együtt képesek vagyunk erre a változásra és visszaszerezhetjük a minket megillető helyet személyes életünkben. Újra egyesülnek az alkohol miatt szétesett családok, elindulhat a generációkon át ható józanodás is.

A Joomla! a GNU Általános Nyilvános Licenc alatt kiadott szabad szoftver
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete